Materijale za gradnju savremenog koncepta energetski efikasne i štedljive kuće možete pronaći u MERKUR-u

Pod robnom markom MQ razvijamo široku ponudu proizvoda, koji su funkcionalni i cjenovno prihvaljtivi. Robna marka BIVA okuplja proizvode koji obogaćuju naš životni prostor. BIVA je simbol modernog života i onog koji žele živjeti takav život.


Robna marka MTECh okuplja proizvode neophodne pri gradnji, obnovi ili preuređenju doma. MTECH simoblizira upotrebu proizvoda koji vaš rad čine jednostavnijim.